A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG THCS PHƯỢNG LÂU - THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ CHUNG TAY BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA HÁT XOAN PHÚ THỌ

Để chung tay bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa của địa phương, thực hiện chỉ đạo của